Autonomy Restoring Therapy (ART)

Autonomy Restoring Therapy (ART): zo noemt Henry Prins de door hem ont-wikkelde fysiotherapeutische onderzoeks- en behandelmethode, die is gebaseerd op de fysiologie. De fysiologie is de leer die de levensverrichtingen bestudeert, zoals de stofwisseling van ons menselijk lichaam.

Fysiologische problemen

Dat onze werkwijze zijn basis vindt in de fysiologie heeft te maken met de waarneming dat de meeste patiënten met pijnklachten aan het bewegingsapparaat niet ziek zijn, maar fysiologische problemen hebben. Hun lichaam toont kleine afwijkingen van de fysiologische processen die noodzakelijk zijn voor een goed functionerend lijf. Het lichaam moet er zelf voor zorgen dat het optimaal blijft functioneren. Gebeurt dat niet dan verliest het lichaam (en dus de persoon) zijn zelfstandigheid.

Zelfstandig functionerend lichaam

Het doel van de behandeling is dan ook ervoor zorgen dat de patiënt zijn zelf-standigheid weer terug krijgt. Kort gezegd, dat het lijf weer fysiologisch goed zelfstandig gaat functioneren. Dit is in strijd met de gedachte achter oefentherapie, ART zal juist adviseren geen oefeningen te doen.

Prikkeloverdracht

Het orgaan dat bepalend is voor de zelfstandigheid, is het gehele zenuwstelsel en met name het functioneren van de prikkeloverdracht binnen het zenuwstelsel. 

Deze prikkeloverdacht kan goed vergeleken worden met draadtelefonie. Om iemand te bereiken heb je eerst het landennummer nodig, daarna het kengetal van de plaats en de wijk en vervolgens het persoonlijk nummer van diegene die je wil spreken. Je gaat dus van centrale naar centrale. Als er op één van die centrales erg veel mensen tegelijk bellen raakt de centrale bezet, waardoor het onmogelijk kan worden degene te bereiken die je wilde bellen.

De hersenen kunnen de zelfstandigheid van de persoon alleen maar garanderen als uit  alle uithoeken van het lichaam informatie over afwijkingen van de normale fysiologische processen daadwerkelijk op de juiste plaats in de hersenen aankomen.

Verstoorde prikkeloverdracht

Henry Prins heeft een onderzoek ontwikkeld om aan te tonen of er centrales bezet zijn waardoor de normale prikkeloverdracht verstoord wordt. We noemen dit het Neuro Fysiologisch Functie Onderzoek (NFFO).

Als een spier wordt aangeraakt dan hoort hij niet onwillekeurig samen te trekken. Gebeurt dat wel, dan zijn de hersenen niet in staat reflexen uit het ruggenmerg te dempen. Zo is goed in kaart te brengen of er centrales (ergens in het zenuwstelsel) bezet zijn, en waar. 

Wervelkolom

Eén van de belangrijkste centrales is de zenuwknoop in de zenuw die uit de wervelkolom komt. Deze knoop ligt vlak naast het wervelgewricht links en rechts van de wervelkolom. Verstoringen in het bewegingsverloop van dit gewricht geven dus direct een hele hoop prikkels naar deze knoop, waardoor hij "bezet" raakt. De meeste verstoringen van de prikkeloverdracht zijn daarom met zachte, erg gelokaliseerde manipulaties aan de wervelkolom te verhelpen. Daarop verandert direct na de manipulatie het foutieve reflexpatroon.

Er ontstaat dan een nieuw foutief reflexpatroon dat op zijn beurt weer leidt tot een manipulatie van de wervelkolom op een andere plek. Dit gaat zo door totdat er geen foutief reflexpatroon meer is. Dan pas is het zo ver dat er geen belemmering is in de prikkeloverdracht en de hersenen dus onbelemmerd informatie kunnen verkrijgen over het functioneren van het lichaam.

Andere gebieden

Maar ook buiten de wervelkolom zelf kunnen er gebieden in het lichaam zijn die constant zoveel prikkels van verstoring produceren, dat daardoor centrales worden overbezet. Daarom is de correctie van de wervelkolom alleen niet voldoende.  

Uit de voorgaande behandeling van de wervelkolom moet het ons duidelijk worden welke de plek is in het lichaam, die zoveel prikkels afgeeft, dat daardoor optimaal functioneren verstoord wordt. Is deze stoorzender verdwenen dan kan het lichaam het zelf weer aan om een fysiologisch goed proces te handhaven.

Acupunctuurnaalden

Deze stoorzender wordt door ons met acupunctuurnaalden behandeld. Eventueel  aangevuld met elektrische ontladingen op de naalden om de stofwisseling in dat gebied te verhogen: met de elektrische ontladingen helpen we het lichaam om het verstoorde gebied sneller te laten herstellen.