Disclaimer

U maakt gebruik van de site www.devosfysio.nl, en gaat accoord met onderstaand disclaimer.

Alle informatie op www.devosfysio.nl is zorgvuldig samengesteld en informatief bedoeld, maar niet gegarandeerd vrij van fouten. Mocht u fouten vinden, dan kunt u deze doorgeven aan de webmaster.

De maatschap voor fysiotherapie De Vos aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op de site staat.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de site www.devosfysio.nl of de inhoud hiervan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

www.devosfysio.nl behoudt zich het recht voor om u toegang tot de site te ontzeggen en kan hierop monitoren.

www.devosfysio.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten die door bezoekers op de site worden geplaatst. Indien u problemen heeft met de teksten op opmerkingen die door bezoekers zijn achtergelaten, kunt u contact opnemen met de webmaster.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor de maatschap voor fysiotherapie De Vos en haar medewerkers.

De maatschap voor fysiotherapie De Vos is niet verantwoordelijk voor de herleidbaarheid van personen, wiens naam gebruikt wordt op www.devosfysio.nl.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de webmaster.