Vakantie 2 t/m 20 september 2024.

De praktijk is gesloten van maandag 2 t/m vrijdag 20 september. 
We zijn weer bereikbaar vanaf maandag 23 september. 
U kunt dan bellen om een afspraak te plannen of te wijzigen. 
Is er spoed in deze vakantietijd, wendt u zich dan tot uw huisarts.