content top

Laatste ontwikkelingen in deze praktijk

Behandeltijd door gedeeltelijk uitvallen Henry Prins

Sinds 20 mei 2021 is Henry Prins voor een paar maanden uitgevallen. 
Mark Schuiling en Aniek Schuiling nemen zijn praktijk waar.
Dit betekent dat de praktijken in Eext en Delden voor een deel samen gevoegd worden.
U kunt gevraagd worden naar een andere praktijk te komen dan u gewend bent.
Door de tijdelijke drukte kan het iets langer duren voordat u of uw dier geholpen kan worden.
Wij vragen uw begrip voor bovenstaande.  

September 2021: Henry Prins werkt weer een paar uur per dag, 4 keer per week.  

 

Heeft u verkoudheidsklachten of bent u positief getest tav Corona ?

Indien u verkoudheidsklachten heeft, laat u dan testen. Als de uitslag negatief is bent u welkom om behandeld te worden.
Indien u positief getest bent, neemt u contact op met de secretaresse en verzet u de afspraak minstens 10 dagen.
Ook als u klachtenvrij bent wordt u verzocht de afspraak te verzetten.
Indien u wel klachten ontwikkeld heeft, kunt u behandeld worden als u minimaal 24 uur vrij bent van de volgende klachten:
niet meer hoesten, niezen en geen koorts meer. 

Wij vragen uw begrip voor bovenstaande richtlijn. Zodat we samen zo gezond mogelijk blijven!
 

 

Vanaf maart 2020:

Wij vragen u onze behandelovereenkomst te lezen, zie hieronder.
Voor de eerste behandeling dient deze overeenkomst in de praktijk getekend te worden. 

 

Behandelovereenkomst

Historie patiënt afgelopen 2 weken

De patiënt verklaart in de 2 weken voorafgaande aan de behandeling:

a. Geen tekenen van de navolgende combinatie van symptomen te hebben gehad: (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid. 

b. Geen van zijn huisgenoten de klachten heeft of heeft gehad.

d. Naar zijn beste weten niet in contact te zijn geweest met door het coronavirus geïnfecteerde mensen, of mensen die daarvan verdacht worden.

e. Bekend te zijn met onze huisregels.

De patiënt verklaart ook ten tijde van de behandeling geen van de onder a genoemde combinatie van symptomen te hebben.

Huisregels

De patiënt verklaart de navolgende huisregels in acht te zullen nemen:

a. Wachten in de wachtkamer door de patient zelf en evt 1 begeleidend persoon.

b. Indien u een ander tegenkomt, houdt anderhalve meter afstand.

c. Geen handen schudden.

d. Eventueel hoesten en niezen in de elleboogsplooi. Neus snuiten in een papieren zakdoek. Daarna handen wassen.

e. De adviezen van de therapeut op te volgen.

Verklaring fysiotherapeut

a. De praktijk voldoet aan de ter zake geldende hygiëne eisen.

b. De behandelaar draagt ter zake doende beschermingsmiddelen .

c. De behandelaar heeft ten alle tijden het recht de behandeling niet te starten of te staken.

 

Aansprakelijkheid

De praktijk en de behandelaar zullen zorgvuldig handelen om infectie met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Zij zullen zich inspannen om u in een veilige omgeving de noodzakelijke behandeling te geven. De praktijk noch de behandelaar zijn echter aansprakelijk voor het eventueel oplopen van een corona infectie. Het risico op onverhoopte besmetting als gevolg van de door de patiënt gewenste behandeling is derhalve geheel voor patiënt.

 

Datum: …………………………….

 

Naam:…………………………….

 

Handtekening patient:…………….

 

 

Protocol behandeling dieren aan huis.

Paarden:

* Wanneer er mensen op het erf ziek zijn geworden door het corona-virus kunnen wij niet komen om uw paard te behandelen. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.
* Er kan geen hand gegeven worden ter begroeting.
* Bij de behandeling kunnen er naast de behandelaar maximaal 2 personen aanwezig zijn.
* Deze personen houden strikt 1,5 m afstand van de behandelaar.
* Het paard wordt vast gezet tijdens de behandeling. Als dit niet mogelijk is, houdt de behandelaar het paard vast. Andere manieren in overleg met de behandelaar.
* Betaling kan middels rekening, contant of via een betaalverzoek op de telefoon. 
 

Honden en andere dieren:

* zie paarden.
* uitzondering: de behandelaar houdt het dier vast.
Als dit niet mogelijk is, zal in overleg bekeken worden hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden.
 

Content bottom