content top

Laatste ontwikkelingen in deze praktijk

Behandeltijd door minder gaan werken van Henry Prins

Henry Prins is minder gaan werken. 
Zijn collega's Mark Schuiling en Aniek Schuiling hebben een aantal patienten over genomen.
Hierdoor is de drukte in de praktijk toegenomen. Ook zijn de praktijken in Eext en Delden meer samengevoegd.
Het kan zijn dat u gevraagd wordt naar een andere plaats te komen dan u gewend bent.  
Wij vragen uw begrip voor bovenstaand. 
 

Heeft u verkoudheidsklachten of bent u positief getest tav Corona ?

Indien u verkoudheidsklachten heeft, laat u dan testen. Als de uitslag negatief is bent u welkom om behandeld te worden.
Indien u positief getest bent, neemt u contact op met de secretaresse en verzet u de afspraak minstens 10 dagen.
Ook als u klachtenvrij bent wordt u verzocht de afspraak te verzetten.
Indien u wel klachten ontwikkeld heeft, kunt u behandeld worden als u minimaal 24 uur vrij bent van de volgende klachten:
niet meer hoesten, niezen en geen koorts meer. 

Wij vragen uw begrip voor bovenstaande richtlijn. Zodat we samen zo gezond mogelijk blijven!
 

 

Vanaf maart 2020:

Wij vragen u onze behandelovereenkomst te lezen.
Behandelovereenkomst

Historie patiënt afgelopen 2 weken

De patiënt verklaart in de 2 weken voorafgaande aan de behandeling:

a. Geen tekenen van de navolgende combinatie van symptomen te hebben gehad: (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid. 
b. Geen van zijn huisgenoten de klachten heeft of heeft gehad
d. Naar zijn beste weten niet in contact te zijn geweest met door het coronavirus geïnfecteerde mensen, of mensen die daarvan verdacht worden.

e. Bekend te zijn met onze huisregels.
De patiënt verklaart ook ten tijde van de behandeling geen van de onder a genoemde combinatie van symptomen te hebben.

Huisregels

De patiënt verklaart de navolgende huisregels in acht te zullen nemen:

a. Wachten in de wachtkamer door de patient zelf en evt 1 begeleidend persoon.

b. Indien u een ander tegenkomt, houdt anderhalve meter afstand.

c. Geen handen schudden.

d. Eventueel hoesten en niezen in de elleboogplooi. Neus snuiten in een papieren zakdoek. Daarna handen wassen.

e. De adviezen van de therapeut op te volgen.

Verklaring fysiotherapeut

a. De praktijk voldoet aan de ter zake geldende hygiëne eisen.

b. De behandelaar draagt ter zake doende beschermingsmiddelen .

c. De behandelaar heeft ten alle tijden het recht de behandeling niet te starten of te staken.

Aansprakelijkheid

De praktijk en de behandelaar zullen zorgvuldig handelen om infectie met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Zij zullen zich inspannen om u in een veilige omgeving de noodzakelijke behandeling te geven. De praktijk noch de behandelaar zijn echter aansprakelijk voor het eventueel oplopen van een corona infectie. Het risico op onverhoopte besmetting als gevolg van de door de patiënt gewenste behandeling is derhalve geheel voor patiënt.

 

Protocol behandeling dieren aan huis.

Paarden:

* Wanneer diegene die de afspraak gemaakt heeft Corona gekregen heeft, regelt deze persoon vervanging. Hij/zij kan dan niet aanwezig zijn bij de behandeling.
* Er kan geen hand gegeven worden ter begroeting.
* Bij de behandeling kunnen er naast de behandelaar maximaal 2 personen aanwezig zijn.
* Deze personen houden strikt 1,5 m afstand van de behandelaar.
* Het paard wordt vast gezet tijdens de behandeling. Als dit niet mogelijk is, houdt de behandelaar het paard vast. Andere manieren in overleg met de behandelaar.
* Betaling kan middels rekening, contant of via een betaalverzoek op de telefoon. 
 

Honden en andere dieren:

* zie paarden.
* uitzondering: de behandelaar houdt het dier vast.
Als dit niet mogelijk is, zal in overleg bekeken worden hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden.
 

Content bottom