content top

Laatste nieuws t.a.v. het coronavirus

Prijsaanpassing per 1 juli 2020

In verband met het coronavirus hebben wij de afgelopen tijd veel zaken aangepast in deze praktijk. 
Er is geinvesteerd in volgelaatsmaskers en extra hygienemaatregelen.
Daarnaast hebben we de behandeltijd per consult moeten verlengen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de behandeling en de hygiene hoog blijft. 

Bovengenoemde redenen hebben ons doen besluiten het tarief aan te passen. 
Het tarief voor een fysiotherapeutische behandeling wordt per 1 juli 2020  
60 euro. 
Een fysiotherapeutische intake blijft 100 euro. 
 

Wij vragen hiervoor uw begrip

 

27-3-2020

Maandag 9 maart hebben wij de praktijk gesloten. Na die datum zijn er maatregelen getroffen conform de adviezen van het RIVM. Hierdoor kunnen wij, na het afnemen van een triage, weer patienten ontvangen. 
Triage: door de KNGF opgestelde richtlijn om te beoordelen of een patient behandeld mag en kan worden gedurende deze corona-crisis.

Indien u contact opneemt met de praktijk neemt de secretaresse deze triage met u door. De triage zal er toe leiden dat er wel of geen behandeling plaats vindt. Indien het wel kan, wordt er een afspraak gemaakt.

Wij vragen u onze behandelovereenkomst te lezen, zie hieronder. Voor de behandeling dient deze overeenkomst in de praktijk getekend te worden. 
 

Behandelovereenkomst

Eerste telefonisch contact

• Uit de eerste telefonische triage is gebleken dat behandeling op de praktijk noodzakelijk is. En dat het noodzakelijk is dat de behandeling direct start. Er is geen verhoogd risico op corona gebleken.  

Historie patiënt afgelopen 2 weken

De patiënt verklaart in de 2 weken voorafgaande aan de behandeling:

a. Geen tekenen van de navolgende symptomen te hebben gehad: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.

b. Geen van zijn huisgenoten de klachten heeft of heeft gehad;

c. Niet in een risicogebied is geweest in binnen- of buitenland.

d. Naar zijn beste weten niet in contact te zijn geweest met door het coronavirus geïnfecteerde mensen, of mensen die daarvan verdacht worden.

e. Bekend te zijn met onze huisregels.

De patiënt verklaart ook ten tijde van de behandeling geen van de onder a genoemde symptomen te hebben.

 

Huisregels

De patiënt verklaart de navolgende huisregels in acht te zullen nemen:

a. Wachten in de wachtkamer door de patient zelf en evt 1 begeleidend persoon.

b. Indien u een ander tegenkomt, houdt anderhalve meter afstand.

c. Geen handen schudden.

d. Eventueel hoesten en niezen in de elleboogsplooi.

e. Eventueel neus snuiten in een papieren zakdoek, deze in de afvalbak deponeren. Na het snuiten van de neus de handen wassen.

f. Indien mogelijk geen gebruik te maken van het toilet in de praktijk.

g. De adviezen van de therapeut op te volgen.

 

Verklaring fysiotherapeut

a. De praktijk voldoet aan de ter zake geldende hygiëne eisen.

b. De behandelaar draagt ter zake doende beschermingsmiddelen .

c. De behandelaar heeft ten alle tijden het recht de behandeling niet te starten of te staken.

 

Aansprakelijkheid

De praktijk en de behandelaar zullen zorgvuldig handelen om infectie met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Zij zullen zich inspannen om u in een veilige omgeving de noodzakelijke behandeling te geven. De praktijk noch de behandelaar zijn echter aansprakelijk voor het eventueel oplopen van een corona infectie. Het risico op onverhoopte besmetting als gevolg van de door de patiënt gewenste behandeling is derhalve geheel voor patiënt.

 

Datum: …………………………….

 

Naam:…………………………….

 

Handtekening patient:…………….

 

 

Protocol behandeling dieren aan huis.

Paarden:

* Wanneer er mensen op het erf ziek zijn geworden door het corona-virus kunnen wij niet komen om uw paard te behandelen. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.
* Er kan geen hand gegeven worden ter begroeting.
* Bij de behandeling kunnen er naast de behandelaar maximaal 2 personen aanwezig zijn.
* Deze personen houden strikt 1,5 m afstand van elkaar.
* Het paard wordt vast gezet tijdens de behandeling. Als dit niet mogelijk is, houdt de behandelaar het paard vast. Andere manieren in overleg met de behandelaar.
* Betaling kan middels rekening, contant of via een betaalverzoek op de telefoon. 
 

Honden en andere dieren:

* zie paarden.
* uitzondering: de behandelaar houdt het dier vast.
Als dit niet mogelijk is, zal in overleg bekeken worden hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden.
 

Content bottom