content top

Laatste nieuws t.a.v. het coronavirus

27-3-2020

Maandag 9 maart hebben wij de praktijk gesloten. Na die datum zijn er maatregelen getroffen conform de adviezen van het RIVM. Hierdoor kunnen wij, na het afnemen van een triage, weer patienten ontvangen. 
Triage: door de KNGF opgestelde richtlijn om te beoordelen of een patient behandeld mag en kan worden gedurende deze corona-crisis.

Indien u contact opneemt met de praktijk neemt de secretaresse deze triage met u door. De triage zal er toe leiden dat er wel of geen behandeling plaats vindt. Indien het wel kan, wordt er een afspraak gemaakt.

Wij vragen u onze behandelovereenkomst te lezen, zie hieronder. Voor de behandeling dient deze overeenkomst in de praktijk getekend te worden. 
 

Behandelovereenkomst

Eerste telefonisch contact

• Uit de eerste telefonische triage is gebleken dat behandeling op de praktijk noodzakelijk is. En dat het noodzakelijk is dat de behandeling direct start. Er is geen verhoogd risico op corona gebleken.  

Historie patiënt afgelopen 2 weken

De patiënt verklaart in de 2 weken voorafgaande aan de behandeling:

a. Geen tekenen van de navolgende symptomen te hebben gehad: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.

b. Geen van zijn huisgenoten de klachten heeft of heeft gehad;

c. Niet in een risicogebied is geweest in binnen- of buitenland.

d. Naar zijn beste weten niet in contact te zijn geweest met door het coronavirus geïnfecteerde mensen, of mensen die daarvan verdacht worden.

e. Bekend te zijn met onze huisregels.

De patiënt verklaart ook ten tijde van de behandeling geen van de onder a genoemde symptomen te hebben.

 

Huisregels

De patiënt verklaart de navolgende huisregels in acht te zullen nemen:

a. Geen gebruik maken van de wachtkamer, maar buiten in de auto wachten. Tot het verzoek komt binnen te komen.

b. Indien u een ander tegenkomt, houdt anderhalve meter afstand.

c. Geen handen schudden.

d. Eventueel hoesten en niezen in de elleboogsplooi.

e. Eventueel neus snuiten in een papieren zakdoek, deze in de afvalbak deponeren. Na het snuiten van de neus de handen wassen.

f. Indien mogelijk geen gebruik te maken van het toilet in de praktijk.

g. De adviezen van de therapeut op te volgen.

 

Verklaring fysiotherapeut

a. De praktijk voldoet aan de ter zake geldende hygiëne eisen.

b. De behandelaar draagt beschermingsmiddelen zoals masker, handschoenen en schort.

c. De behandelaar heeft ten alle tijden het recht de behandeling niet te starten of te staken.

 

Aansprakelijkheid

De praktijk en de behandelaar zullen zorgvuldig handelen om infectie met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Zij zullen zich inspannen om u in een veilige omgeving de noodzakelijke behandeling te geven. De praktijk noch de behandelaar zijn echter aansprakelijk voor het eventueel oplopen van een corona infectie. Het risico op onverhoopte besmetting als gevolg van de door de patiënt gewenste behandeling is derhalve geheel voor patiënt.

 

Datum: …………………………….

 

Naam:…………………………….

 

Handtekening patient:…………….

 

 

 

Content bottom